TRASA A PROPOZICE

TRASA PRAHA

Trasa pochodu Start – Cíl je dlouhá cca 6,5 km, vede po celém obvodu Kunratického lesa. Vede po asfaltových cestách. Většinou po rovině, občas mírné stoupání a klesání, je vhodná pro kočárky, malé děti, zkrátka celou rodinu. Samozřejmě pro pejsky:) Trasa se dá rychlou chůzí urazit za hodinu, ovšem nejde přece o rychlost:)

Na trase budou stanoviště, kde pro vás bude připraveno 10 otázek ze zvířecí říše, pokud odpovíte na všechny správně, bude na vás v cíli čekat zasloužená odměna.

Pokud si někdo bude chtít trasu pochodu zaběhnout i se psem, na místě budou k dispozici postroje, vodítka i sedáky, k zapůjčení od partnera pochodu Non stop dogwear. Na místě bude od této firmy i poradenství jak začít běhat se psem.

Za 70% z výtěžku, koupíme krmivo, 20% věnujeme na stavební úpravy útulků a zbylých 10% z výtěžku věnujeme v hotovosti útulkům, které se naší akce zůčastní. Registrace ZDE.

 

Všeobecná pravidla:

Akce se mohou účastnit psi s PP, bez PP i kříženci, všichni od 4 měsíců věku. Horní věková hranice není omezena, majitel staršího psa sám posoudí vhodnost jeho účasti na akci.

Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob, či škodám na majetku. Po celou dobu pochodu a akce musí mít majitel psa pod kontrolou na vodítku, či vodící šňůře.

Každý majitel psa je povinen po celou dobu akce po svém psovi uklízet. Stejně tak je každý účastník povinen udržovat po sobě pořádek.

Všichni majitelé psa/psů jsou povinni mít celou dobu konání akce psa/psy na vodítku, či tažné šňůře.

Pořadatel neručí za ztrátu osobních věcí.

 

Veterinární podmínky

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.

Psi musí mít očkovací průkaz dle §6 odst. 3 písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zák.

Všechna zvířata od stáří 4 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.

Háravé feny se nemohou účastnit. V případě, že k tomuto dojde, má pořadatel právo účastníka diskvalifikovat.

Není přípustná účast fen ve vyšším stádiu březosti, či kojících fen.